Nordic Trade Research

Nordic Trade Research är ett samordningsbolag för genomförande av utvärderingar och analys av samarbetet mellan affärsaktörerna i konsumenthandelns sektorer.

Samordningsrollen möter branschens intresse att arbeta med resurseffektiva lösningar för utvärdering och benchmarking, samtidigt som vårt oberoende av leverantörsled, handelsaktörer eller intresseorganisationer säkerställer objektivitet och kvalitet i genomförande och analys.

Våra tjänster och analyser täcker samtliga livsmedelskanaler samt ett flertal fackhandelskanaler.

Kontakta Nordic Trade Research:    Fredrik Store
                                                               070 – 553 80 25
                                                               fredrik.store@nordictraderesearch.se