Handelsattityder

Marknadsledande inom kundbenchmarking

Vill du ta reda på vilka utvecklingsområden kunden ser hos din organisation? Eller se om dina satsningar på kunden har gett resultat? Du behöver ett objektivt mått på hur din säljorganisation presterar jämfört med andra företag som du konkurrerar med?

Handelsattityder är ett operativt benchmarking-verktyg som hjälper leverantörer att utveckla sin verksamhet med utgångspunkt från kundens attityder, prioriteringar och förutsättningar.

Vi är marknadsledande i mätning av handelns attityder gentemot leverantörer, och med 30 års erfarenhet har vi god förankring hos alla handelsaktörer och leverantörer.

Vi kan erbjuda utvärderingar inom en stor mängd detaljhandelssektorer. Det gäller bland annat Dagligvaruhandeln, Servicehandeln, Restaurang och Storhushåll, Apotek, Alkoholhaltiga drycker, Konsumentelektronik samt Vitvaror, men även andra sektorer.

Vad Handelsattityders insamlade data och analysmodell kan erbjuda:

  • Ger en benchmark av företagets ställning och organisationen i jämförelse med andra aktörer i kategorin
  • Identifierar svaga områden i verksamheten t ex sortiment, leveransförmåga eller prissättning
  • Ger en objektiv och mångdimensionell bild av hur kunden upplever samarbetet
  • Visar förändring och resultatet av satsningar mot kund
  • Är ett beprövat verktyg i uppföljning och ledning av säljkårer och KAM organisationer
  • Förbättrar lönsamhet och relationer genom en förbättrad samsyn med kunden
  • Är ett redskap för att motivera och utveckla medarbetare
  • Stödjer i kategoriarbetet, samt i förbättring av kund- och affärsplaner

Kontakta Handelsattityder:             Torbjörn Karlsson
                                                             0733 - 430 301
                                                             torbjorn.karlsson@handelsattityder.se