Om oss

Gradient bildades 2002 som en affärsutvecklingskonsult, helt inriktad på den Nordiska konsumentvarumarknaden. Utgångspunkten var att förena strategisk utveckling och kvalificerad affärsanalys med operationell medverkan och implementering.

Sedan dess har verksamheten vuxit och breddats, till att idag omfatta affärsutveckling, analys, market research, och butiksmätningar. Vi har också engagemang inom säljtjänster samt pris/kampanjanalysverktyg riktade till både B2B och B2C kunder.

Vi är idag organiserade i tre affärsområden.

Affärsutveckling bedrivs inom ramen för Gradient Consulting. Handelsattityder har mer än 30 års historik som den marknadsledande aktören inom kommersiell benchmarking, och Nordic Trade Research är den del av verksamheten som koordinerar och driftar undersökningsgenomföranden och datainsamlingar.

Gradient är en matematisk term som anger förändringstakt och utvecklingsriktning. Namnet återspeglar våra arbetsmetoder och principer, som innebär fokus på att skapa mätbara affärsresultat för våra uppdragsgivare. Gradient värderas idag som den ledande aktören för kvalificerad affärsutveckling inom den nordiska konsumentsektorn. I den rollen står vi för kompetens, förnyelse, värdeskapande och kvalitet.