Välkommen till Gradient

Gradient gruppen är helt inriktad på den Nordiska konsumentvarumarknaden.
Vår utgångspunkt är att förena strategisk utveckling och kvalificerad affärsanalys med operationell förankring och relevans.

Med vårt samlade erbjudande av tjänster är vi idag en av de ledande ledande aktörerna för affärsutveckling inom den nordiska konsumentsektorn.
I den rollen står vi för kompetens, förnyelse, värdeskapande och kvalitet.

Våra affärsområden

Gradient Consulting

Vi hjälper våra uppdragsgivares organisationer att landa strategiformuleringsprocesser, och kan leda eller stödja även mycket komplexa strategiprocesser.
Läs mer

Handelsattityder

Handelsattityder är ett operativt benchmarking-verktyg som hjälper leverantörer att utveckla sin verksamhet med utgångspunkt från kundens attityder, prioriteringar och förutsättningar.
Läs mer

Nordic Trade Research

Nordic Trade Research är ett samordningsbolag för genomförande av utvärderingar och analys av samarbetet mellan affärsaktörerna i konsumenthandelns sektorer.
Läs mer